Ympäristöajattelumme

Kohti päästötöntä autoilua!

Toyota on sitoutunut vähentämään autojensa ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren osalta. Mietimme kaiken tarkkaan suunnittelusta, tuotantoon, ajamiseen ja kierrätykseen: mitä käytämme ja mitä tuotamme minimoidaksemme haittavaikutukset ympäristölle.

Järvenpään Auto-Aritan ja Saimaan Auto-Aritan ympäristöpolitiikka

Auto-Aritan ympäristöpolitiikka perustuu yrityksen tapaan toimia siten, että kaikilta osin rasitamme ympäristöä mahdollisimman vähän, toimintaamme jatkuvasti Kaizenin avulla kehittäen. Henkilöstö sitoutuu johdon tuella noudattamaan lainsäädäntöä, Toyotan ympäristöarvoja ja sovittuja toimintatapoja. Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme samanlaista ympäristöstä huolta pitävää tapaa toimia. Tiedotamme ympäristöpolitiikastamme julkisesti. 

Olemme sitoutuneet toimimaan niin, että rasitamme ympäristöä mahdollisimman vähän ja kehitämme ympäristönsuojelun tasoa jatkuvasti. Noudatamme lakisääteisiä vaatimuksia sekä Toyotan ympäristöarvoja ja kannustamme myös alihankkijoitamme ympäristöstä huolta pitävään toimintatapaan. Tärkeimpinä asioina näemme jätteiden täsmällisen lajittelun sekä sähkön- ja lämmitysenergiankulutuksen sekä sekajätteen määrän vähentämisen.

Organisaatiomme:

• sitoutuu ympäristönsuojelun tasonsa jatkuvaan parantamiseen 
• tunnistaa tuotteidensa, toimintojensa ja palveluidensa ympäristövaikutukset 
• selvittää lakisääteiset velvoitteensa ja huolehtii niiden täyttämisestä 
• asettaa ympäristötavoitteet ja seuraa niiden toteutumista 
• varaa resurssit 
• ylläpitää henkilöstön osaamista 
• ohjaa prosesseja ja toimintoja 
• varautuu ympäristöriskeihin ja onnettomuustilanteisiin 
• tarkkailee ja seuraa ympäristövaikutuksia 
• ennaltaehkäisee ympäristövahinkoja ja estää niiden toistumisen 
• ylläpitää hyviä ympäristökäytäntöjä 
• arvioi toimintansa tuloksia ja parantaa toimintaansa.

 

 

 

 

 
Lue lisää Toyota.fi -sivustolta

Lue lisää Toyotan ympäristötyöstä