Toyota Rahoituskasko kuukausierällä

Kun rahoitat autosi Toyota Finance Finland Oy:ssä, esimerkiksi Toyota Jousto -rahoituksella, saat siihen halutessasi edullisen Toyota Rahoituskaskon kuukausierällä. Rahoituskasko on sinulle valmiiksi paketoitu liikkumisen turva, joka sisältää aina lakisääteisen liikennevakuutuksen ja kattavan kaskovakuutuksen, jota voit halutessasi vielä täydentää lisäturvilla. Vakuutuksen kohteena on ajoneuvo vakiovarusteineen, tavanomaiset lisävarusteet sekä ajoneuvon tehtävän mukaiset lisävarusteet. Toyota Rahoituskaskossa ei ole bonusoikeutta.

 

TOYOTA RAHOITUSKASKON TURVALAAJUUS

Kaskovakuutuksen kiinteä turvapaketti sisältää pysäköintiturvan, törmäysturvan, luonnonilmiöturvan, hinaus- ja matkakuluturvan, eläinturvan, rikosturvan, paloturvan, oikeusturvan ja vakuutusturvan ulkomaille.
 

Ajoneuvon oikeusturvasta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut autoosi liittyvissä riita- ja rikosasioissa.

Eläinkolariturvasta korvataan vahingot eläimeen törmäämisestä.

Hinaus- ja matkakuluturva korvaa hinauksen korjaamoon sekä kohtuulliset ajon keskeytymisestä aiheutuvat kulut, kun ajo on keskeytynyt Suomessa auton teknisen vian tai vaurioitumisen vuoksi tai auto on anastettu.

Luonnonilmiöturvasta korvataan pysäköidyn autosi vaurioituminen tulvasta,maalipinnan vaurioituminen rakeista tai autosi päälle pudonneen oksan tai kaatuneen puun aiheuttama vaurio.

Paloturvasta korvataan tulen tai salamaniskun aiheuttama palovahinko.

Pysäköintiturvasta korvataan vahinko, jos tuntematon moottoriajoneuvo on törmännyt pysäköitynä olleeseen autoosi.

Rikosturvasta korvataan vahingot auton varkaudesta tai luvattomasta käyttöönotosta. Turvasta korvataan myös autolle aiheutunut ilkivaltavahinko.

Törmäysturva korvaa vahingot, jotka ovat aiheutuneet yhteentörmäyksestä, tieltä suistumisesta, kaatumisesta tai muusta ulkoapäin äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneesta syystä.

Vastuuturva ulkomaille korvaa ulkopuolisille ja autosi matkustajille aiheutetut vahingot, joista autosi kuljettaja on vastuussa.

Voit täydentää turvaa halutessasi lisäämällä vakuutukseen jatkuvuusturvan, lasiturvan ja lunastusturvan.

Jatkuvuusturva korvaa sijaisauton käytöstä aiheutuneita kustannuksia, jotka johtuvat siitä, että ajo on keskeytynyt Suomessa välittömästi ajoneuvon vian, vaurioitumisen tai tieltä suistumisen seurauksena, tai ajoneuvo on anastettu.

Lasiturvasta korvataan bonusta alentamatta autosi ikkunaan kohdistuneen iskun aiheuttama vahinko, joka vähentää liikenneturvallisuutta. Lasin korjaus korvataan ilman omavastuuta, lasin vaihdossa on 200 euron omavastuu.

Lunastusturvasta maksetaan uuden samanlaisen auton käteismyyntihinta, jos autosi ikä on enintään 3 vuotta, ajokilometrit enintään 60 000 km ja korjauskustannusarvio yli 50 prosenttia uuden hinnasta. Muissa tapauksissa lunastusturvasta maksetaan käypä hinta korotettuna 30 prosentilla, kun korjauskustannusten arvioitu määrä on yli 60 prosenttia auton käyvästä hinnasta.